Birka Folkhögskola - Logotyp
Länk till information om Talande Webb

Ämnen för grundläggande behörighet och

övriga valbara ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen (tidigare kärnämnen):

 • Svenska 1,2 och 3 (Litteratur)
 • Svenska som andraspråk 1,2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1


Möjliga övriga val:

 • Naturkunskap 1a2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Matematik 2abc, 3bc, 4, 5
 • Filosofi
 • Psykologi
 • Musik
 • Bild
 • Hantverk

(Övriga valbara ämnena genomförs om tillräckligt antal elever har anmält sig. Minst 5 deltagare/grupp.)

Nätbildarnas distanskurserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursfakta

1,2 eller 3 år

Kursstart: 25 augusti 2014
Kostnader för kursmaterial, aktiviteter och studiebesök betalas av deltagaren själv.

Behörighetskrav
Allmän linje-samtliga inriktningar:

 • Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen
 • För deltagare med annat modersmål än svenska krävs att man läst SFI nivå 4 (D).
 • För kreativ media-inriktningen krävs datorvana.

Läs mer
Baskurs
Kreativ media
Psykosocial hälsa
Kultur och Hantverk

Ämnen för grundläggande behörighet och andra valbara ämnen

Ansökan >>klicka här
Ansök senast 2014-05-15

Kontaktuppgifter

Arbetslagsledare
Mattias Nordqvist
Tfn.070-213 41 51

Marlene Gustavsson
Tfn.072-238 61 68

Kompletterar eller förnyar
dina gymnasiekunskaper
och ger en grundläggande
högskolebehörighet.

Vi erbjuder både ett-
och tvååriga
musikutbildningar.

Ger ökad kunskap om
globala och humanitära
frågor i världens rika
och fattiga delar.

En utbildning med fokus
på ledarskap, utomhus-
pedagogik, entrepenörsskap
och event.

Behandlingpedagog

Yrkesutbildning på
gymnasienivå för dig
som redan jobbar med
eller vill jobba med
människor.

© Birka Folkhögskola. Birkavägen 25 - 836 95 Ås - Expeditionen tel: 063-14 74 00 - Fax: 063-14 74 05 - birka@folkbildning.net - Bg 5147-5523
Birka Folkhögskola är en del av Regionförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster