Bengt-Eric Norlén är född i Oviken. Han studerade vid musikhögskolan i Örebro med professor Tibor Fülep som violinlärare samt en solistpedagogisk utbildning vid musikhögskolan i Göteborg. Bengt-Eric arbetade under tio år som försteviolinist i Helsingborgs Symfoniorkester och var också medlem av Helsingborgs Stråkkvartett. Han har dessutom medverkat i de flesta svenska Symfoni- och Kammarorkestrar i tusentals konserter, skivinspelningar och turnéer till bl a USA, Asien och de flesta Europeiska länder.

Sedan 1992 bor Bengt-Eric åter i Oviken och har därifrån sin bas som frilansande musiker. Han leder Ovikens Kammarorkester. Som pedagog har han en lång och gedigen erfarenhet och har hjälpt många studerande unga musiker till framgång.