Ansökan

Förbered detta digitalt innan du börjar fylla i ansökan:

  • Referenser, namn och telefonnummer till två referenser
  • Personbevis för studier. Om du har e-legitimation eller mobilt Bank-ID kan du själv skriva ut personbeviset från hemsidan eller ring 0771-567 567.
  • Personligt brev, vem är du – kort historik, egenskaper, styrkor, intressen, varför söker du just denna utbildning, vilka är dina ambitioner och framtidsmål.
  • Betyg och anställningsbevis.

Skulle du ha något problem med ansökan så maila ange telefonnummer och tid när du kan nås så hjälper hon dig vidare.

Hjälp vid ansökan