Frånvaro

Sjukdom och all annan frånvaro anmäls i Schoolsoft.

Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård av barn skall anmälas till CSN. Du kan själv följa upp din egen frånvaro i Schoolsoft.

Uppföljning av närvaro/frånvaro
All frånvaro förs in i Schoolsoft av respektive lärare löpande. Du kan själv följa din närvaro statistik på schoolsoft hemsida eller i appen.

Logga in på schoolsoft

 

Handlingsplan

 1. Om en studerande på lång kurs har oanmäld frånvaro mer än fem kursdagar i följd ska den studerande kontaktas av skolan genom ansvarig lärare.
 2. Om skolan misslyckas med att få kontakt och frånvaron fortsätter så ska skolan, när frånvaron uppgått till två veckor, skicka en skriftlig uppmaning till den studerande att omgående kontakta skolan med risk för att annars bli avregistrerad som studerande.
 3. Om den studerande efter tre veckors frånvaro fortfarande inte hört av sig ska den studerande erhålla skriftligt besked om att avregistrering skett och att CSN i förekommande fall meddelats detta.
 4. Om den samlade frånvaron under kursen överstiger 20 % av den totala planerade kurstiden kan det – utöver den verkan det kan ha på studieresultatet och kursintyget – även bli fråga om att till CSN rapportera att du inte bedrivit studier i normal takt.

Skolan rapporterar sina antagna och bekräftade studerande till CSN. Under den tid kursen pågår kan det bli aktuellt med följande rapportering:

 • Intygande om godkänt studieresultat, tidigast fyra veckor innan kursen avslutats.
 • Eventuella förändringar i studiernas omfattning, byte av kurs, frånvaro, studieavbrott etc.
 • Frånvaro för längre privata resor kan ej godtagas.

OBS!
Frånvaro kan aldrig räknas som närvaro oavsett orsak. All frånvaro kan således leda till att kursen eller studiekursen inte blir godkänd. Därför är det viktigt att frånvaron följs upp och eventuella möjligheter till att ta igen förlorat studiearbete diskuteras. En sådan diskussion måste initieras i samband med att frånvaron anmäls. Man kan inte efter återkomst från oanmäld frånvaro eller längre tids frånvaro kräva att skolan ska ge kompensation för missade studier.

 1. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 2. Hur länge behöver jag gå på Birka för att få behörighet att söka till högskolan?

  Hur många år man behöver studera på Birkas behörighetsgivande kurs – Allmän kurs – för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete

  Det finns fyra alternativ:

  • 3 år på folkhögskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  • 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  • 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

  Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan – dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

  Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

 3. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.