Policys och riktlinjer

För att alla ska trivas på vår skola så har vi policys och riktlinjer som måste följas. 

Alkohol och droger

På skolan har vi nolltolerans mot alkohol och droger.

Jämställdhet

Vi jobbar aktivt mot en jämställd skola.

Funktionsvariation och bristande språk

Såklart välkomnar vi alla till vår skola vare sig funktionsvariation, fysiska, psykiska eller sociala svårigheter.

IT

Dagligen jobbar vi med digitala verktyg i våra utbildningar.

Kvalitet

För oss är det viktigt att utvecklas tillsammans med deltagare, besökare och anställda.