Senior musik

Vi vill ge dig inspiration att utveckla dina musikaliska färdigheter och samtidigt träffa andra som delar ditt intresse. Kursen är oberoende av instrument och teoretiska förkunskaper. Vi vill dock att du redan spelar ett instrument eller sjunger.

 

Mål

Deltagarna ska genom nya eller återvunna kunskaper inspireras till eget musikutövande, enskilt och i grupp. Musik, rörelse, socialt utbyte och meningsfullt lärande syftar till ökad mental och fysisk hälsa. Förståelse för musikens grunder och möjligheter som socialt fundament skapar nya kontaktytor.

Innehåll

 • Musikhistoria/musiklyssning
 • Musikteori och gehör
 • Ensemblespel
 • Improvisation

Tider

19 februari 2018 – 14 maj 2018 (lektion inställd v. 10 och 14)

Måndagar 8.30-12.00

Totalt 11 tillfällen

Lärare

Marcus Ernehed

Anmäl dig här

Administrativ avgift

1050 kr

I den administrativa avgiften på 1050 kr inkl. moms ingår material i form av noter samt fika.

pexels-photo-52649
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.