Behandlingspedagog

Som behandlingspedagog utvecklar du en fördjupad förståelse för hur du och andra fungerar i olika sammanhang. Vi fokuserar på mötet mellan och med människor samtidigt som vill ge varje studerande en möjlighet till utveckling och insikt om den egna förmågan. Du bygger upp ett professionellt förhållningssätt där du i din yrkesroll kommer att kunna reflektera, förstå sammanhang samt tillföra nya perspektiv på ett nyanserat sätt genom de kommunikativa verktyg du fått med dig från utbildningen.

 

Ansök till Behandlingspedagog

Kurslängd

Kursen är två läsår, från höstterminen 2018 till vårterminen 2020.

Start: 20 augusti 2018
Sista ansökningsdag: 15 april 2018

Mål

Efter genomförda studier kommer du ha

 • Förståelse för individens beteende
 • Kunskap kring grupprocesser
 • Kännedom om mötet mellan individ och samhälle

Kursen förbereder dig inför ett yrke som behandlingspedagog.

 

Kursinnehåll

 • Förhållningssätt, bemötande och grupprocesser
 • Bristande omsorg av barn/ Dysfunktionella familjemönster
 • Beroende
 • Utvecklingspsykologi
 • Psykiatri/psykisk ohälsa
 • Migration/integration
 • Kulturella skillnader och kulturmöten
 • Socialtjänstlagarna

 • Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruksvård
 • Ledarskap och pedagogik
 • Sociologi, socialpsykologi och psykologi
 • Behandlingsmetoder (orientering i KBT, 12-Steg, Gestaltterapi, Psykosyntes, psykodynamisk mm)
 • Gruppprocessmetoder och samtalsmetoder
 • LIA
 • Våld, sorg och kriminalitet

 

Se hela kursinnehållet

Birka_4_79A5319

Introvecka

Varje nytt läsår startar utbildningen med en introvecka. Under introveckan fokuserar vi på att lära känna varandra om vår omgivning genom spännande aktiviteter och givande samtal.

Praktik

I utbildningen kommer du få göra totalt 12 veckors praktik under två läsår.

Birka_6_79A5383

Marlén Johansson

Några månader efter att jag började på Birka så kände jag hur jag började hitta tillbaka till mig själv. Jag har en fantastisk klass, och härliga lärare och vi tillsammans hjälps åt till att hitta vår plats här i världen.

Läs mer om att vara student på Behandlingspedagog

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 90% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedels berättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 600 kronor.
Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Behörighetskrav

 • Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Du har avslutat och godkända gymnasiebetyg
 • Det är meriterande om du har yrkeslivserfarenhet.
 • För den som haft en egen tidigare personlighetsproblematik som behandlats professionellt, bör såväl behandling som minst 3 års besvärs/symptomfrihet kunna styrkas.
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.

 3. Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

  Ibland vill vi ha betyg och intyg från skolor, arbete och personligt brev om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid här på Birka.

  Efter ansökan så kontaktas du av ansvarig lärare där du på plats eller i telefon har möjlighet att ställa frågor om skolan och kursen. Och komplettera eventuella intyg som vi saknar.