Fritidsledare distans 50%

Fritidsledare 50% är en utbildning för dig som idag jobbar och har jobbat minst tre år inom branschen men saknar utbildning. Här får du möjlighet att studera och arbeta samtidigt.

Utbildningen vänder sig till dig som gillar utmaningar och att utvecklas tillsammans. Hos oss på Birka läser vi mycket ledarskap och grupputveckling och vi försöker vara utomhus i vår härliga natur under varje träff. Efter avslutad kurs som fritidsledare kan du arbeta inom kommuner, organisationer, församlingar, företag och turism.

 

Ansök till Fritidsledare

 

 

 

pexels-photo-243917

Space

Kurslängd

Kursen är två läsår, utbildningen startar i december 2019  och pågår till december 2021.

Startdatum: 30 december 2019
Sista ansökningsdatum: 1 december 2019

 

 

Mål

Efter fullgjorda studier i Fritidsledarutbildningen så kommer du

 • Visa avancerade kunskaper inom arbetsområdets eller studiernas huvudområde och ha insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling och kvalitetsarbete. Därtill ha djupkunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forsknings/utvecklingsfrågor
 • identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet.
 • värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta, sociala, etiska och vetenskapliga aspekter. Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområde och ta ansvar för ledning, planering, genomförande samt utvärdering av fritids- social- och andra verksamheter för individer och grupper.
 • visa god självkännedom och insikt med hög medvetenhet om det personliga professionella förhållningssättets betydelse för sitt ledarskap för individer och grupper såväl som för att verka för samhällsutveckling baserad på humanism.

Kursinnehåll

 • Ledarskap och kommunikation
 • Utomhuspedagogik
 • Hälsa och Folkhälsa
 • Samhällsarbete
 • Entreprenörskap

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedels berättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 300 kr.
Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Behörighetskrav

 • Du måste fylla 25 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Du har avslutat och godkända gymnasiebetyg.
 • Minst tre (3 års) års yrkeserfarenhet inom yrkessektorn, alternativt långvarig ledarerfarenhet som kan jämställas med tre års yrkeserfarenhet. Någon typ av anställning inom yrkessektorn, (fritid- kultur- skol- barn & ungdom- social- hälsoverksamhet, event/arrangörsbransch alternativt driver egen verksamhet inom yrkessektorn). Anställningen kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad i form av vikariat. Gärna tjänstgöringsgrad på 50 % eller mer.
 • Överenskommelse och samarbetsavtal görs med din arbetsgivare om möjlighet att göra metodik och vissa andra moment på arbetsplatsen. För timanställda görs praktikveckor utanför anställningen.
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

  Ibland vill vi ha betyg och intyg från skolor, arbete och personligt brev om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid här på Birka.

  Efter ansökan så kontaktas du av ansvarig lärare där du på plats eller i telefon har möjlighet att ställa frågor om skolan och kursen. Och komplettera eventuella intyg som vi saknar.