Hållbar projektledning

Världen är en spännande plats, nu är det dags att ta oss an utmaningarna vi står inför. Hållbar projektledning lär dig att driva projekt, med de globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt.

Utbildningen är perfekt för dig som gillar att utforska världen, ha många bollar i luften och gillar att arbeta i grupp. Vi kommer gå igenom vad ett projekt är, vad det krävs att vara en bra projektledare och hur du kan starta ett eget projekt. Med fokus på hållbar utveckling och agenda 2030. Dessutom finns det möjlighet att i kursen praktisera utomlands.

 

Ansök till Hållbar projektledning

pexels-photo-147329

Kurslängd

Kursen är ett läsår, med start Januari 2018 och slut december 2018.

Startdatum: 8 januari 2018
Sista ansökningsdag: 15 november 2017

Mål

Efter fullgjorda studier i kursen Hållbar projektledning så kommer du

 • Kunna projektleda stora och små projekt
 • Ha en förståelse kring begreppet hållbar utveckling
 • Driva och stödja projekt inom hållbarhetssektorn

Kursinnehåll

 • Ledarskap
 • Grupputveckling
 • Projektledning
 • Omvärldsanalys
 • Organisationsteorier

 • Socialt företagande
 • Marknadsföring
 • Projektekonomi
 • Hållbar utveckling
 • Globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030

plant-paprika-pepper-grow-82728

Praktik

I början av vårterminen kommer du ha sex veckors praktik på en organisation eller i ett projekt inom hållbar utveckling. Praktiken kan utföras både i Sverige eller internationellt.

Globala målen för hållbar utveckling

FN kom 2015 fram till 17 stycken globala mål- agenda 2030. Målen syftar till att bland annat utrota fattigdomen och hungern, uppnå jämställdhet och jämlikhet och bygga hållbara samhällen och infrastruktur. Målen består av tre olika delar av hållbar utveckling, den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Under kursens gång kommer du få lära dig mer om begreppet Hållbar utveckling och dess delar, men även mer om Agenda 2030.

field-summer-sun-meadow

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 600 kronor. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen måste du ha gymnasiekompetens. Du måste även fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen.

Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Arbetslagsledare och lärare i etablering och hållbar projektledning
 1. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 2. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.

 3. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.