Hållbar utveckling- från teori till praktik

 

Utbildningen Hållbar utveckling- från teori till praktik är för dig som vill lära dig mer kring begreppet hållbar utveckling, lära dig mer om en hållbar livstil och omsätta det du lär dig från teori till praktik.

Under utbildningens gång kommer du få en större förståelse för hur det ekologiska, sociala och ekonomiska hjulet hänger ihop och hur du kan hitta spännande nya lösningar inom hållbar utveckling. Utbildningen erbjuder sex veckors praktik, där du har möjlighet att få testa dina nya kunskaper. Du själv bestämmer var och inom vilket område du vill ha praktik.

Utbildningen har ett nära samarbete med näringsliv och lokala aktörer inom hållbarhet i regionen.

Världen är en spännande plats, nu är det dags att ta oss an utmaningarna vi står inför.

 

Ansök till Hållbar utveckling- från teori till praktik

Kurslängd

Kursen är ett läsår, med start Augusti 2018 och slut i Juni 2019.

Startdatum: 27 augusti 2018
Sista ansökningsdag: 15 maj 2018

Mål

Efter fullgjorda studier i kursen Hållbar utveckling- från teori till praktik så kommer du

 • Ha en förståelse kring begreppet hållbar utveckling
 • Fått omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet
 • Fått en insyn i vad en hållbar livstil innebär, för dig och samhället

Kursinnehåll

 • Begreppet hållbar utveckling- Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
 • Svenska miljömålen
 • Cirkulär ekonomi
 • Globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030

 • En hållbar livsstil
 • Ledarskap
 • Att driva ett projekt
 • Hållbarhetskommunikation – hållbarhetsplan och hållbarhetsredovisning

 

Under kursen gång kommer du kunna välja mellan några olika tillval:

 • Naturvård
 • Ekologisk odling
 • Hållbart skogsbruk
 • Återbruk
plant-paprika-pepper-grow-82728

Praktik

I början av vårterminen kommer du ha sex veckors praktik på en organisation eller inom ett projekt i hållbar utveckling. Praktiken kan utföras både i Sverige eller internationellt.

Globala målen för hållbar utveckling

FN kom 2015 fram till 17 stycken globala mål- agenda 2030. Målen syftar till att bland annat utrota fattigdomen och hungern, uppnå jämställdhet och jämlikhet och bygga hållbara samhällen och infrastruktur. Målen består av tre olika delar av hållbar utveckling, den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Under kursens gång kommer du få lära dig mer om begreppet Hållbar utveckling och dess delar, men även mer om Agenda 2030.

field-summer-sun-meadow

 

Nära till naturen

Att bo och studera på Birka innebär att du får en möjlighet att komma nära naturen. Birka ligger med utsikt över oviks- och årefjällen och i en region med tillgång till många fantastiska naturupplevelser. Under utbildningens gång kommer vi att göra många olika studiebesök i dessa miljöer.

 

 

 

ANSÖK TILL HÅLLBAR utveckling – från teori till praktik

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 600 kronor. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen måste du ha gymnasiekompetens. Du måste även fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen.

Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Arbetslagsledare och lärare i etablering och hållbar projektledning
 1. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 2. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.

 3. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.