Jazz/Improvisation

Med improvisation och ensemblespel i fokus och betoning på gehörsspel, musicerar vi i en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning. Vi vill inspirera dig att vara ditt bästa jag som musiker och människa och att låta glädjen vara med i allt du gör!

Startdatum: 27 augusti 2018

Sista ansökningsdag: 25 mars 2018

 

Ansök till Jazz/Improvisation

Kurslängd

Utbildningen är två läsår, från höstterminen 2018 till vårterminen 2020.

Mål

 • Fått ökad kunskap inom ensemblespel och improvisation
 • Ökad medvetenhet kring jazzen som genre

Vare sig du väljer att gå vidare med musiken som yrke eller inte, ger ett par år på Birka jazzprofil dig inspiration till att fortsätta musicera och ha mycket glädje av musiken i ditt liv.

Kursinnehåll

 • Huvudinstrument
 • Ensemble
 • Turnéensemble
 • Improvisation (enskilt eller i grupp om 2)
 • Jazzgehör/Jazzteori
 • Metrik
 • Ergonomi/Feldenkrais

 • Reflections
 • FreeVoicings (jazzsångare)
 • Kulturmöte
 • Projektveckor
 • Studieresa
 • Tillval: Mental träning, Songwriting, Folkmusikensemble, Studio, Minimalistisk ensemble, kammarkör

pexels-photo-144429

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Studieresa

I slutet på varje läsår genomför vi en studieresa tillsammans. Vi åker till platser i världen som har stor betydelse för musiken.

pexels-photo-164697
pexels-photo-69728

Ansökningskurs

12-13 april 2018 är årets ansökningskurs där du får komma och provspela för oss. Dagarna kommer förutom spelproven att fokusera på att ge dig en upplevelse över hur det är att studera på Birka, genom att tillexempel låta dig vara med på lektioner.

 

Läs mer om ansökningskurs

Provspelning

Som komplement till din ansökan online vill vi att du kommer till oss på Birka Folkhögskola och provspelar. Läs mer under ansökningskurs.
Välj två av nedanstående låtar. Klicka på tonarterna för att se noter på låten.

Låt Tonart Alt. tonart
Like Someone in Love Eb G
Secret Love Eb C
Blues Valfri
Autumn Leaves Gm Em Am
Green Dolphin Street Eb C G
Nardis Em
There Will Never Be Another You Eb C
There Is No Greater Love E F
Solar
Beatrice

 

Ladda ner samtliga noter

 

Förbered dig på att kunna spela/sjunga temat, improvisera och (för rytmsektions-instrumentalister) att kompa. Kompgrupp (trummor, bas, piano/gitarr) står till ditt förfogande. All instruering, såsom tempo (även inräkning), form och stil görs av den sökande.

Observera att du inte har möjlighet att spela andra än de stycken som finns här vid provet. För sångare gäller i första hand något av de två tonartsalternativen. Om du väljer annan tonart skall transponerade noter tas med till provet. Alltså behöver inga noter skickas.
Under spelprovet, som är 15 minuter, kommer du också att improvisera över en ackordsföljd på gehör. Du kommer även att få en melodislinga som du ska tolka på ditt instrument.

Förutom sång- och spelprovet så kommer du få delta på några utvalda lektioner.

El Sistema

El Sistema är ett socialistiskt musik/kulturutbildningssystem som grundades i Venezuela. Det skapades för att ALLA barn i Venezuela skulle ha …

Studieomdöme istället för betyg

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 800 kronor. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

Roy Okutani

Roy Okutani

Lärare i trumpet, improvisation, ensemble och Creative Musicianship
Åsa Okutani

Åsa Okutani

Konsert/gästläraransvarig musik och lärare i jazzsång
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.