Klassisk musik

På vår klassiska utbildning utvecklar och fördjupar vi din artistiska förmåga, solistiskt och i grupp. Vi arbetar för en ökad förståelse av den klassiska musikens framförande, tekniker, historia, struktur och tradition och vill också visa på dess roll och möjligheter i dagens musikklimat och samhälle.

 

Ansök till Klassisk musik

 

Sista ansökningsdag för utbildningen har varit. Det går fortfarande att göra en sen anmälan, dessa kommer behandlas i mån av tid och plats på utbildningen.

Kurslängd

Kursen är två läsår, från höstterminen 2018 till vårterminen 2020.

Startdatum: 27 augusti 2018
Sista ansökningsdag: 8 april 2018

Sista ansökningsdag för utbildningen har varit. Det går fortfarande att göra en sen anmälan, dessa kommer behandlas i mån av tid och plats på utbildningen.

Mål

Efter genomförda studier har du

 • Fått ökad kunskap inom ensemblespel, interpretation och klassisk improvisation
 • Fördjupad kunskap inom instrument eller sång
 • Medvetenhet kring musikteori och historia

Vare sig du väljer att gå vidare med att utbilda dig inom musiken eller inte, ger två år på Birka dig inspiration till att fortsätta musicera och ha mycket glädje av musiken i ditt liv.

 

Kursinnehåll

 • Huvudinstrument
 • Biinstrument
 • Ensemble
 • Teori och gehör
 • Ackompanjemangsresurs

 • Kulturmöte
 • Projektvecka
 • Turnevecka
 • Studieresa
 • Gästlärare

Tillval

Under kursens gång kommer du ha möjlighet att välja till bland följande ämnen:

Mental träning, Songwriting, Folkmusikensemble, Studio, Minimalistisk ensemble, Kammarkör, Ergonomi/Feldenkrais

pexels-photo-164821
pexels-photo-144429

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Konserter

Vi gör ett stort antal konserter både inom Birka och utanför, bland annat de traditionsenliga jul- och vårkonserterna.

pexels-photo-69728
Processed with VSCOcam with b4 preset

space
Ansökningskurs

Årets ansökningskurs går av stapeln 12-13 april 2018.  Du gör då ett kort spelprov. Förutom detta vill vi, genom att erbjuda lektioner i teori/gehör på instrument/sång, ge dig möjlighet att uppleva hur det är att studera på Birka.

 

 

Läs mer om ansökningsdagarna

 Space

Spelprov

Som komplement till din ansökan vill vi att du kommer till oss på Birka Folkhögskola och provspelar. Du har ca 15 min till förfogande vid huvudinstrumentprovet. Du ska framföra två klassiska stycken av olika karaktär. Om du vill ha ackompagnemang måste noter vara skolan tillhanda senast den 13 mars 2018.

Gehörsprov

Istället för ett traditionellt teori/gehörsprov har alla sökande till klassiska profilen en teori/gehörslektion i grupp. Där kontrolleras dina förkunskaper i dessa ämnen. Observera att resultatet främst är diagnostiserande och används för gruppindelning till kommande års undervisning.

Lektioner

Förutom spel/sångprovet kommer du att delta i några lektioner i ämnen som finns vid musiklinjen.

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 800 kronor. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

Vårkonsert

Äntligen är våren här, och med den kommer vår härliga vårkonsert. Kvällen anordnas av våra fantastiska musikstudenter och du kommer …

Lena Moen

Lärare i klassisk sång och kammarkör
 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.