Singer/Songwriter

En utbildning där komposition av text och musik och framförande av eget material är en viktig del. Du skriver egna låtar och framför dessa i ensembler som du leder. Innehåller bland annat sång, improvisation, låtskrivning och ensemble. Vi musicerar i en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning.

Startdatum: 28 augusti 2017
Sista ansökningsdag: 31 mars 2017

 

Ansök till Singer/Songwriter

Provspelning

Förbered dig för att framföra en egenkomponerad låt. Tag med noter i 3 exemplar till kompgruppen, som står till ditt förfogande vid provsjungningen. Vill du istället kompa dig själv går det också bra. Senast en vecka ska du även ha skickat in en inspelning på ytterligare minst två egna låtar till Åsa. Du ska dessutom framföra en av låtarna i listan nedanför.

Låt Tonart Alt. tonart
Like Someone in Love Eb G
Secret Love Eb C
Blues Valfri
Autumn Leaves Gm Em Am
Green Dolphin Street Eb C G
Nardis Em
There Will Never Be Another You Eb C
There Is No Greater Love E F
Solar
Beatrice

LADDA NER SAMTLIGA NOTER

Förbered dig på att kunna spela/sjunga temat, improvisera och (för rytmsektions-instrumentalister) att kompa. Kompgrupp (trummor, bas, piano/gitarr) står till ditt förfogande. All instruering, såsom tempo (även inräkning), form och stil görs av den sökande.

Observera att du inte har möjlighet att spela andra än de stycken som finns här vid provet. För sångare gäller i första hand något av de två tonartsalternativen. Om du väljer annan tonart skall transponerade noter tas med till provet. Alltså behöver inga noter skickas.
Under spelprovet, som är 15 minuter, kommer du också att improvisera över en ackordsföljd på gehör. Du kommer även att få en melodislinga som du ska tolka på ditt instrument.

Förutom sång- och spelprovet så kommer du få delta på några utvalda lektioner.

pexels-photo-69728

 Ansökningsdagar

6-7 april är årets ansökningsdagar där du får komma och provspela för oss. Dagarna kommer förutom spelproven att fokusera på att ge dig en upplevelse över hur det är att studera på Birka, genom att tillexempel låta dig vara med på lektioner.

 

Läs mer om ansökningsdagarna

Kurslängd

Kursen är två läsår, från höstterminen 2017 till vårterminen 2019.

Mål

Efter genomförda studier har du

 • En fördjupad kunskap inom låtskrivning av text och musik
 • Ökad förståelse för att leda ett band
 • Verktyg för att planera och marknadsföra din musik

Vare sig du väljer att gå vidare med att utbilda dig inom musiken eller inte, ger ett år på Birka dig inspiration till att fortsätta musicera och ha mycket glädje av musiken i ditt liv.

 

Kursinnehåll

 • Sånglektioner
 • Ensemble
 • Songwriting
 • Artistic Development
 • Improvisation, enskilt eller i grupp om 2
 • Jazzgehör/Jazzteori
 • Metrik
 • Musikhistoria
 • Rytmik/ergonomi (åk 1)

 • Reflections
 • Kulturmöte
 • Körprojekt
 • Projektveckor
 • Turnéveckor
 • Studieresa
 • Gästlärare
 • Tillval: Mental träning, Folkmusikensemble, Studio och Minimalistisk ensemble

pexels-photo-144428

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Studieresa

I slutet på varje läsår genomför vi en studieresa tillsammans, vi åker till platser i världen som har stor betydelse för musiken.

pexels-photo-164697

El Sistema

El Sistema är ett socialistiskt musik/kulturutbildningssystem som grundades i Venezuela. Det skapades för att ALLA barn i Venezuela skulle ha …

Marit Strindlund

Det här är Marit Strindlund ifrån Frösön. Som ung var hon regelbundet på orkesterläger här på Birka Folkhögskola, när hon sedan …

Studieomdöme istället för betyg

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studier på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 800 kronor. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

Åsa Okutani

Åsa Okutani

Arbetslagsledare musik och lärare i jazzsång
 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.