Med start den 22 augusti 2019 erbjuder Birka Folkhögskola en kurs i skogsägande för skogsägare. Utbildningen vänder sig till dem som idag redan är skogsägare, tror sig komma att äga skog i framtiden eller av andra skäl vill lära sig mer om skogsägande.

– Det unika med denna utbildning är att vi som anordnar den är fristående från myndigheter och skogsbransch. Vi kommer helt och fullt att arbeta för att skogsägarna skall få kunskap att utveckla sitt skogsägande i den riktning de vill, säger Håkan Schuberg, utbildningsledare.

Innehållet i utbildningen fokuserar på skogens ekologi, skötsel och ekonomi men utgår ifrån skogsägarens egna intressen. I kursen kommer deltagarna att arbeta med sin egen skog och skogsbruksplan, samt ha möjlighet att ta körkort för både motorsåg B och röjsåg RB.

Större delen av utbildningen sker på distans – med praktiska uppgifter och övningar, handledning, föreläsningar, teori och presentationer. 10 platsbundna träffar på Birka Folkhögskola eller plats efter överenskommelse.

 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR