Samhällsarbetare

Kursen är för Dig som är eller vill bli ”Samhällsarbetare”. Du kanske redan gör en insats för andra människor på något sätt men vill fördjupa din kunskap tillsammans med andra. Kursen är för Dig som har tankar på att göra insatser på olika sätt för samhället eller för andra människor.

 

 

Kurstider

Start: 18/2 2019
Slut: 29/5 2019

Sista ansökningsdag: 31/1

 

Träffar – 2 obligatoriska

Kursen är flexibel med kombination av fysiska träffar på Birka Folkhögskola (2 stycken) och nätbaserade distansstudier. Bor du nära skolan har du möjlighet att delta via fysisk närvaro i klassrum på Birka Folkhögskola.

Träff 1: 26-28/2

Träff 2: 21-22/5

Studietakt

30%

Längd

13 veckor

Mål

 • Att arbeta eller göra frivilliginsatser för individer och grupper, grundläggande kunskaper, kompetenser och färdigheter
 • För samhällsutveckling – förmåga att utveckla det egna personliga förhållningssättet, ledarstil och kommunikationsmönster i syfte att göra goda insatser för andra, grundläggande kunskaper, kompetenser och färdigheter
 • Om organisationer och samhällsfunktioner för stöd till människor, grundläggande kunskaper, kompetenser och färdigheter
 • Att starta och driva sociala företag och projekt, grundläggande kunskaper, kompetenser och färdigheter
eu-flag-erasmus__vect_pos-300x86

Kursen Samhällsarbetare har planerats, testats och genomförts i ett Erasmus+ strategiskt partnerskap, CCTP Community Champion Training Programme under åren 2016-2018. Partners från Rumänien, Slovenien, England och Sverige.

cctp_final-logo-212x300-2

Community Champion Training Program, för alla de som på olika sätt gör insatser för andra människor.

Syftet: att utveckla en gemensam utbildning för människor som vill göra insatser för andra människor eller sitt lokalsamhälle, en utbildning användbar inom Europa, på EQF nivå 3. Nu fortsätter vi erbjuda kursen genom Birka folkhögskola. Välkommen!

Space 

Kursen innehåller 10 områden, moduler

 

1-      Kunskaper, färdigheter och kompetenser för samhällsutveckling

2-      Organisations-samhälls utveckling

3-      Arbeta eller göra insatser för sårbara personer och grupper

4-      Utveckla ledarskap för att motivera andra

5-      Ledarskap för volontärarbete, frivilligarbete

6-      Kompetensutveckling i organisationer

7-      Arbeta med eller göra insatser för unga personer som inte arbetar eller studerar

8-      Arbeta med eller göra insatser för äldre

9-      Arbeta med eller göra insatser för familjer med problem

10-  Arbeta med eller göra insatser inom kriminalvården

 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 3. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.