Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Att studera på Birka folkhögskola innebär mer än bara ämnesstudier. Här finns gemenskap, närhet till lärarna och utvecklande möten med andra kursdeltagare på skolan. Studietiden hos oss ger dig även goda möjligheter till personlig utveckling och allmänbildning för framtiden.

Kurslängd

För dig som har grundskola eller påbörjad gymnasieutbildning krävs 1-3 års heltidsstudier.

Startdatum: 10 januari 2022 

Kom ihåg att bifoga alla handlingar i din ansökan, det gör att vi kan behandla din ansökan fortare.

Mål

Att du genom studier och skapande ska

 • få behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet
 • utveckla dig själv som människa med stärkt självkänsla
 • bli mer ansvarstagande och aktiv i samhället
 • lära känna människor, samhället och världen bättre
 • få ökade kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning
 • få större möjligheter till att komma vidare i arbetslivet.

Kursinnehåll

 • Matematik
 • Svenska
 • Engelska
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Filosofi

 • Religion
 • Handledd studietid
 • Klasstid
 • Gemensamma aktiviter med skolan
 • Valbar fördjupning

Kajsa Pataneat

Kajsa Pataneat

Det var som att komma hem! Birka var min chans till att forma min framtid som jag ville ha den och jag kommer aldrig glömma min tid där! Fortsätt läsa.

Marcus Eriksson

Marcus Eriksson

Tiden på Birka har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig en andra chans att göra det jag verkligen vill. Fortsätt läsa.

Fördjupningar

Förutom att läsa de ämnen du saknar behörighet i så ingår det en fördjupningskurs. Fördjupningskursen har du sex timmar i veckan, vilket ger dig bra med tid för att fördjupa dig i ett intresse du redan har, eller pröva något som du är lite nyfiken på.

Idag erbjuder vi dessa fördjupningar.

Spelutveckling_blå

Spelutveckling

Här får du pröva på att planera, designa och utveckla dina egna spel på datorn. Du behöver inga förkunskaper utan vi tar allt från grunden, att skapa ditt drömspel behöver inte vara så svårt som du tror.

Musik_lila

Musik

På musikfördjupningen får du prova på att spela ett instrument, välja låtar och spela i ensemble. Du behöver inga förkunskaper i något instrument. Det viktiga är att du tycker att det är kul med musik.

Psykosocial_korall

Psykosocial

En fördjupning som handlar om människan. Vi studerar grundläggande psykologi, socialpsykologi och vetenskapsteori. Vi läser också om människan i kris, om diagnoser inom psykiatri och neuropsykiatri. Det handlar om droger och kriminalitet och behandling. Tillsammans diskuterar vi teorier och strategier för att nå en psykosocial hälsa.

Hantverk_orange

Hantverk

Bland näver, garn, lera och färska träklykor utforskar vi hantverkstekniker som får våra händer att sjunga. På en del av våra lektioner lär vi oss om olika naturmaterial och provar en slöjdteknik för att omvandla kunnandet till en fungerade pryl. Andra lektioner drivs helt av dig som deltagare och vad du vill utforska. I dina egna projekt tänker du dessutom igenom hela processen innan du startar.

hjärta_korall

Må Bra

Alla gör vi saker för att må bra, men har du tänkt på vad det kan va?
Vi dukar upp ett smörgåsbord med saker som vi provar, t.ex. gym, meditation, tillverka chokladpraliner, göra smoothies, spel, lägereld med grillning, tälja, fiska, fotografera, sjunga, dansa…

Vilka aktiviteter vill du att vi ska prova?

Teori och praktik varvas och vi avslutar varje tillfälle med att reflektera över om det här var en aktivitet som passade dig. Du behöver inte prestera, bara uppleva mera!

Studier som passar dig

Undervisningen på allmän kurs utgår från dina förkunskaper och erfarenheter. Genom att samarbeta och samtala i små grupper lär vi känna både varandra och oss själva, därför är närvaro och ett aktivt deltagande nödvändigt.
Vi blandar lärarledda lektioner med praktiskt arbete, studiebesök, projektarbeten, friluftsdagar och har ofta gemensamma aktiviteter med övriga linjer på skolan. Tillsammans med vår SYV skapar du ditt eget schema.

Birka_1_79A5329

 Gymnasiebehörigheter som krävs för yrkeshögskola

 • Matematik 1a1

 • Svenska 1

 • Svenska som andraspråk 1

 • Engelska 5

 • Samhällskunskap 1a1

 • Historia 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Naturkunskap 1a1

Gymnasiebehörigheter som krävs för universitet/högskola

 • Matematik 1a1

 • Svenska 1, 2 och 3

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • Engelska 5 och 6

 • Samhällskunskap 1a1

 • Historia 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Naturkunskap 1a1.

Studieomdöme istället för betyg

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av hela din studieförmåga enligt en skala från ett till fyra. Varje läsår sätts ett muntligt studieomdöme för samtliga deltagare. När man slutar får man ett skriftligt omdöme. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla lärare och vi tittar då på följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Omfattningskrav

För att folkhögskolans ska ge intyg för att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla omfattningskravet, det vill säga krav på att du ska studera en viss tid. Tiden är olika för olika deltagare beroende på om de har studerat eller jobbat tidigare.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se
Du som har svenska som andra språk söker studiemedel på grundskolenivå för det första studieåret (förberedelseåret) därefter på gymnasienivå för de resterande åren.

Studiekostnader

Serviceavgift 600 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

 • Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Du har gått klart grundskola/grundvux eller påbörjat/avslutat gymnasium.
 • Om du haft ett tidigare missbruk kräver skolan att du varit drogfri minst 12 månader bakåt i tiden.
Kajsa Uvenberg

Kajsa Uvenberg

Studie- och yrkesvägledare, lärare på SMF och Allmän kurs grund
Maria Nyqvist

Maria Nyqvist

Verksamhetsledare för Allmän kurs. Utbildningsledare för Ambulanssjukvårdarutbildningen.
 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Jag vill gå en yrkesutbildning och jobba med människor. Kan jag göra det även om jag inte blev godkänd i matten på gymnasiet? 

  På Birka finns det yrkesutbildningar både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

  Om du inte har klarat matten så är du inte direkt behörig till kurserna på eftergymnasial nivå eftersom de har gymnasiekompetens som antagningskrav. Men, det kan ändå vara en idé att söka om du skulle hitta en kurs på eftergymnasial nivå som du gärna skulle vilja gå.

  Vi bestämmer nämligen själva vilka vi tar in och de gör en samlad bedömning. Kanske är det möjligt för dig att läsa in matten vid sidan om. Kontakta oss om du har funderingar.

Ansök nu