Beroendeterapeut 50%

Beroendeterapeut en är vidareutbildning för dig som idag arbetar som behandlingspedagog, socialpedagog eller är verksam inom branschen och vill fortbilda dig inom området beroende. Utbildningen är på distans under ett läsår med 10 platsträffar på Birka, utbildningen ges på 50% vilket betyder att du kan arbeta samtidigt som du går utbildningen.

Utbildningen fokuserar på 12-stegsbehandling och CRA- behandling och även grunder och orientering inom KBT.

Utbildningen kommer följa socialstyrelsens riktlinjer kring missbruksvård och socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation för utförare och gällande lagstiftning kring behandlingsyrket.

 

ANSÖK TILL BEROENDETERAPEUT

 

Kurslängd

Start: 24 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Utbildningen är på distans med 10 stycken platsträffar. Utbildningen ges på halvfart (50%) och pågår under ett läsår.

Mål

Efter genomförda studier kommer du kunna

 • Bedöma klienter och matcha klienter till behandlingsinsats
 • Leda grupper och grupprocesser
 • Genomföra professionella samtal
 • Förstå och behandla olika beroendeproblematiker
 • Arbeta med anhöriga

 

Kursens innehåll

Socialstyrelsens riktlinjer vid missbruk och beroende:

 • Bedömningsinstrument
 • Medicinska test
 • Läkemedelsbehandling
 • Psykologisk och psykosocialbehandling
 • Psykosociala stödinsatser
 • Behandling vid samsjuklighet
 • Psykologisk och psykosocial behandling för ungdoma

Metoder

 • 12 stegs – Behandling
 • CRA
 • A – CRA
 • Spelbehandling
 • Medberoende-Behandling
 • Återfallets prevention
 • Stödgruppsledare barn till missbrukare
 • Tidiga sexuella övergrepps-program
 • Suicidprevention

Orgentering / Grunder

 • KBT
 • Gestaltterapi


Ämnen

 • Affekt teori
 • Anknytning
 • Stress / Ångest
 • Skam
 • Kriminalitet
 • Ledarskap
 • Gruppterapi
 • Grupprocesser
 • Grupphandledning
 • Samtal med MI
 • Mindfulness
 • Etik
 • Sorg och Sorgebearbetning
 • Beroenden

Platsträffar på Birka

I utbildningen är det 10 platsträffar på Birka, varje platsträff kommer att vara mellan onsdag till fredag.
Träffarna är till för föreläsningar, arbetsprocesser och för att ge dig en möjlighet till kunskapsutbyte med andra deltagare och föreläsare.

Birka_1_79A5329
Birka_4_79A5319

Praktik

Under utbildningen kommer du ha 100 timmar praktik.

spac

Externa föreläsare

Robert Andersson

Mira Andersson

Mikael Frid

 

ANSÖK TILL BEROENDETERAPEUT

 

Space

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett yrkesintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 90% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 90% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 300 kronor. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

 

Behörighetskrav

 • Du fyller minst 25 år det år du påbörjar utbildningen.
 • Du har avslutat gymnasium med godkända gymnasiebetyg eller liknande.
 • Du har avslutat minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller vård och omsorg.
 • Det är högt meriterande om du har yrkeserfarenhet.
 • För den som haft en egen tidigare personlighetsproblematik som behandlats professionellt, bör såväl behandling som minst fem (5) års besvärs/symptomfrihet kunna styrkas.
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.

 3. Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

  Ibland vill vi ha betyg och intyg från skolor, arbete och personligt brev om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid här på Birka.

  Efter ansökan så kontaktas du av ansvarig lärare där du på plats eller i telefon har möjlighet att ställa frågor om skolan och kursen. Och komplettera eventuella intyg som vi saknar.