Songwriting Production

En kombination av dator, ljudkort och det kreativa musikutövandet står i fokus på denna utbildning. Vi spelar in, bearbetar ljudspår, mixar och arbetar även med midisignaler. Din idé blir till en låt eller en komposition. Du kommer även att ha tillgång till skolans musikstudio.

Om programmet

Startdatum: 30 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 18 april 2021

Kursen är ett läsår, från höstterminen 2021 till vårterminen 2022.

 1. Kursinnehåll och mål Songwriting

  Kursinnehåll

  • Musikproduktion
  • Songwriting
  • Sessions
  • Biinstrument gitarr/piano eller sång
  • Gehörspel
  • Körsång
  • Solfège
  • Master class
  • Musikteori/gehör
  • Reflections
  • Kulturmöte

  Mål

  • Förberedande studier inom musikproduktion
  • Från idé till demo
 2. Behörighetskrav Songwriting

  Behörighetskrav

  Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

 3. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Songwriting

  Studiemedel

  Du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 800 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

  Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

JENS BLIXTH 56

Ansökning

Du ansöker via hemsidan. Till ansökan bifogar du ett personligt brev samt betyg från din grund- och gymnasieutbildning, eventuellt intyg från arbetsgivare och/eller andra studier samt personbevis. Du ska även bifoga en film/fil med en egenkomponerad låt, kvaliteten på filen har ingen betydelse.

Kontakt

Marcus Eklund

070-364 71 96

 

Jens Comén

Jens Comén

Lärare i folkmusik, saxofon och ensemble