Introduktionsår Jazz

Introduktionsår Jazz är för dig som spelar ett instrument men är nybörjare inom jazzmusik. Med improvisation och ensemblespel i fokus och betoning på gehörsspel, musicerar vi med en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning. Vi vill inspirera dig att vara ditt bästa jag som musiker och människa och att låta glädjen vara med i allt du gör!

Kurslängd

Startdatum: 24 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 20 april 2020

Kursen är ett läsår, från höstterminen 2020 till vårterminen 2021.

Är du sångare eller basist? Vi har en ledig plats kvar! Kontakta Marcus Eklund 070 – 364 71 96 om basplats eller Åsa Okutani 070 – 962 01 32 om sångplats.

 1. Kursinnehåll och mål Jazz introår

  Kursinnehåll

  • Huvudinstrument
  • Ensemble
  • Turnéensemble
  • Improvisation (enskilt eller i grupp om 2)
  • Jazzgehör/Jazzteori
  • Metrik
  • Reflections
  • FreeVoicings (jazzsångare)
  • Kulturmöte
  • Projektveckor
  • Studieresa
  • Ergonomi/Feldenkrais

  Tillval

  Mental träning, folkmusikensemble, studio eller kör.

  Mål

  • Ha grunderna i att musicera inom jazzgenren
  • Kunna söka in till jazzutbildningen på Birka Folkhögskola
 2. Behörighetskrav Jazz

  Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

 3. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Jazz

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad och du söker studiemedel via www.csn.se.

  Studiekostnader

  Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 800 kronor tillkommer. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

Anders Löfberg

Åren på Birka har varit ovärderliga för mig. Jag kan nog säga att de var två av de bästa och mest utvecklande åren av mitt liv. Fortsätt läsa

Sunniva Brynnel

Tiden på Birka har betytt mycket! Jag fick till mig en väldigt avslappnad och skön inställning till improviserad musik. Fortsätt läsa.

JENS BLIXTH 8

Ingen provspelning behövs

Vi tittar på ditt personliga brev, som du bifogar din ansökan. Där beskriver du din bakgrund och ditt intresse för musik och varför du vill gå på Birka. Skicka även ett ljudmeddelande eller en filmsnutt, där du spelar på ditt instrument/sång till
+46 70-364 71 96 eller till Marcus Eklund. Kvaliteten har ingen betydelse. Självklart behandlar vi film och ljud under sekretess.

Vi ser det även som positivt om du deltar i ansökningskursen i april. Du behöver inte provspela under kursen, men får möjligheten att träffa oss som jobbar och studerar här nu, höra oss på konserter, prova på några lektioner och uppleva vår fina miljö.

 

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

 1. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

  Ibland vill vi ha betyg och intyg från skolor, arbete och personligt brev om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid här på Birka.

  Efter ansökan så kontaktas du av ansvarig lärare där du på plats eller i telefon har möjlighet att ställa frågor om skolan och kursen. Och komplettera eventuella intyg som vi saknar.