Jazz/Improvisation

Med improvisation och ensemblespel i fokus och betoning på gehörsspel, musicerar vi med en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning. Vi vill inspirera dig att vara ditt bästa jag som musiker och människa och att låta glädjen vara med i allt du gör!

Om programmet

Startdatum: 30 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 26 mars 2021

Utbildningen är två läsår, från höstterminen 2021 till vårterminen 2023.

I år kommer vi att ha digitala ansökningsdagar i april. Vi återkommer om exakt datum. På ansökningsdagarna får du möjlighet att provspela, träffa alla lärarna och delta på lektioner på distans. Här under hittar du information om låtar, tonarter och backingtracks du kan använda under provspelningen.

 1. Kursinnehåll och mål Jazz/Improvisation

  Kursinnehåll

  • Huvudinstrument
  • Ensemble
  • Turnéensemble
  • Improvisation (enskilt eller i grupp om 2)
  • Jazzgehör/Jazzteori
  • Masterclass
  • Reflections
  • FreeVoicings (jazzsångare)
  • Kulturmöte
  • Projektveckor
  • Studieresa
  • Ergonomi

  Tillval

  Mental träning, folkmusikensemble, studio eller kör.

  Mål

  • Fått ökad kunskap inom ensemblespel och improvisation
  • Ökad medvetenhet kring jazzen som genre
 2. Provspelning Jazz/Improvisation

  Provspelning

  Som komplement till din ansökan vill vi att du deltar på våra digitala ansökningsdagar i april. Skicka i förväg in två låtar där du spelar/sjunger. Du kommer dessutom ha möjlighet att träffa alla våra lärare och att vara med på några lektioner på distans. Vi återkommer om exakta datum för ansökningsdagarna.

  Välj två av nedanstående låtar eller två valfria låtar. Klicka på tonarterna för att se noterna.

  Låt Tonart Alt. tonart
  Like Someone in Love Eb G
  Secret Love Eb C
  Blues Valfri
  Autumn Leaves Gm Em Am
  It could happen to you Eb G
  Nardis Em
  There Will Never Be Another You Eb C

   

  Ladda ner samtliga noter

   

  Förbered dig på att kunna spela/sjunga temat, improvisera eller för rytmsektions-instrumentalister att kompa. Här hittar du backingtracks för alla låtarna.

  Observera att du gärna kan spela andra låtar än de stycken som finns här vid provet.

  Under spelprovet, som är 15 minuter, kommer du också att improvisera över en ackordsföljd på gehör. Du kommer även att få en melodislinga som du ska tolka på ditt instrument.

 3. Behörighetskrav Jazz

  Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

 4. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 5. Studiemedel och studiekostnader Jazz

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedelsberättigad och du söker studiemedel via www.csn.se.

  Studiekostnader

  Utbildningen är avgiftsfri men en serviceavgift på 800 kronor per termin tillkommer. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier.

 

Anders Löfberg

Åren på Birka har varit ovärderliga för mig. Jag kan nog säga att de var två av de bästa och mest utvecklande åren av mitt liv. Fortsätt läsa

Sunniva Brynnel

Tiden på Birka har betytt mycket! Jag fick till mig en väldigt avslappnad och skön inställning till improviserad musik. Fortsätt läsa.

 

Provspelning

Välj två av nedanstående låtar. Klicka på tonarterna för att se noterna.

Låt Tonart Alt. tonart
Like Someone in Love Eb G
Secret Love Eb C
Blues Valfri
Autumn Leaves Gm Em Am
It could happen to you Eb G
Nardis Em
There Will Never Be Another You Eb C

 

Ladda ner samtliga noter

 

Backingtracks

Eftersom vi kommer att hålla digitala ansökningsdagar har vi förberett backingtracks till alla låtarna. Backingtracksen hittar du här.

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Studieresa

I slutet på varje läsår genomför vi en studieresa tillsammans. Vi åker till platser i världen som har stor betydelse för musiken.

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

Jens Comén

Jens Comén

Lärare i folkmusik, saxofon och ensemble
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi, läs mer här.. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.