Jazz/Improvisation

Med improvisation och ensemblespel i fokus och betoning på gehörsspel, musicerar vi med en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning. Vi vill inspirera dig att vara ditt bästa jag som musiker och människa och att låta glädjen vara med i allt du gör!

Kurslängd

Utbildningen är två läsår, från höstterminen 2020 till vårterminen 2022.

Startdatum: 24 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 23 mars 2020

 

Ansök till Jazz/improvisation

 

 

Kursinnehåll

 • Huvudinstrument
 • Ensemble
 • Turnéensemble
 • Improvisation (enskilt eller i grupp om 2)
 • Jazzgehör/Jazzteori
 • Metrik

 • Reflections
 • FreeVoicings (jazzsångare)
 • Kulturmöte
 • Projektveckor
 • Studieresa
 • Ergonomi/Feldenkrais

Tillval

Under kursens gång kommer du ha möjlighet att välja till bland följande ämnen:

Mental träning, folkmusikensemble, studio, kör.

Anders Löfberg

Åren på Birka har varit ovärderliga för mig. Jag kan nog säga att de var två av de bästa och mest utvecklande åren av mitt liv. Fortsätt läsa

Sunniva Brynnel

Tiden på Birka har betytt mycket! Jag fick till mig en väldigt avslappnad och skön inställning till improviserad musik. Fortsätt läsa.

 

Mål

 • Fått ökad kunskap inom ensemblespel och improvisation
 • Ökad medvetenhet kring jazzen som genre

Vare sig du väljer att gå vidare med musiken som yrke eller inte, ger ett par år på Birka jazzprofil dig inspiration till att fortsätta musicera och ha mycket glädje av musiken i ditt liv.

_MG_1434

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Studieresa

I slutet på varje läsår genomför vi en studieresa tillsammans. Vi åker till platser i världen som har stor betydelse för musiken.

Ansökningskurs

3 – 4 april 2020 är årets ansökningskurs där du får komma och provspela för oss. Dagarna kommer förutom spelproven att fokusera på att ge dig en upplevelse över hur det är att studera på Birka, genom att tillexempel låta dig vara med på lektioner.

 

Läs mer om ansökningskurs

_MG_1452

Provspelning

Som komplement till din ansökan online vill vi att du kommer till oss på Birka Folkhögskola och provspelar. Läs mer under ansökningskurs.
Välj två av nedanstående låtar. Klicka på tonarterna för att se noter på låten.

Låt Tonart Alt. tonart
Like Someone in Love Eb G
Secret Love Eb C
Blues Valfri
Autumn Leaves Gm Em Am
It could happen to you Eb G
Nardis Em
There Will Never Be Another You Eb C
Beatrice

 

Ladda ner samtliga noter

 

Förbered dig på att kunna spela/sjunga temat, improvisera och (för rytmsektions-instrumentalister) att kompa. Kompgrupp (trummor, bas, piano/gitarr) står till ditt förfogande. All instruering, såsom tempo (även inräkning), form och stil görs av den sökande.

Observera att du inte har möjlighet att spela andra än de stycken som finns här vid provet. För sångare gäller i första hand något av de två tonartsalternativen. Om du väljer annan tonart skall transponerade noter tas med till provet. Alltså behöver inga noter skickas.
Under spelprovet, som är 15 minuter, kommer du också att improvisera över en ackordsföljd på gehör. Du kommer även att få en melodislinga som du ska tolka på ditt instrument.

Förutom sång- och spelprovet så kommer du få delta på några utvalda lektioner.

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 800 kronor. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

Julkonsert

Varmt välkomna på Birka Folkhögskolas musikutbildningars traditionsenliga julkonsert! Ås kyrka Tisdag 17 december kl 19:00 Fri entré!

Jens Comén

Jens Comén

Lärare i folkmusik, saxofon och ensemble
Roy Okutani

Roy Okutani

Lärare i trumpet, improvisation, ensemble och Creative Musicianship
Åsa Okutani

Åsa Okutani

Konsertansvarig musik och lärare i jazzsång
 1. Finns det platser kvar på någon kurs?

  Ja, det kan finnas lediga platser på en del folkhögskolekurser, särskilt i början av terminerna. Hör av dig till oss för att få besked om det finns platser kvar på utbildningen du vill gå.

 2. Kan jag söka studiemedel för att gå på Birka?

  Ja, när du studerar på Birka har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

 3. Vad kostar det att studera på Birka?

  Själva undervisningen på Birka är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar beroende på materialåtgång och finns specificerade under varje utbildning.