Klassisk musik

Vi som undervisar på Birkas klassiska profil tror på musikens kraft att berika och stimulera kropp och själ hos såväl utövare som publik! Vi vill förmedla ett lustfyllt förhållande till klassisk musik och öka förståelsen av hur den hänger ihop med andra musikstilar och konstarter. Vi vill visa på den klassiska musikens roll och möjligheter i dagens musikklimat och samhälle. Hos oss kan du studera bland annat piano, gitarr, klassisk sång, violin, cello, tvärflöjt, klarinett och blockflöjt.

Genom att uppmuntra nyfikenhet, eget skapande och ansvar vill vi inspirera till hängivenhet, självreflektion, självutveckling och det livslånga lärande ett liv med musik innebär. Förutom undervisning, övning och uppspelningstillfällen består läsåret, bland annat, av gästlärare, konserter och workshops med professionella musiker, samt ett återkommande projekt där tre av Birkas musikinriktningar – klassisk/ jazz/ folkmusik – möts över ett gemensamt tema.

Om programmet

Startdatum: 30 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 26 mars 2021

Kursen är två läsår, från höstterminen 2021 till vårterminen 2023.

I år kommer vi att ha digitala ansökningsdagar i april. Vi återkommer om exakt datum. På ansökningsdagarna får du möjlighet att provspela, träffa alla lärarna och delta på lektioner på distans.

 1. Kursinnehåll och mål Klassisk musik

  Kursinnehåll

  • Huvudinstrument, 50 min/vecka enskild lektion. Anpassad individuell undervisning i teknik, repertoar och gestaltning.  
  • Biinstrument, 20 min/vecka enskild lektion. Anpassad individuell undervisning, vanligtvis i piano. Deltagare som spelar piano eller gitarr som huvudinstrument kan välja sång eller ett annat instrument.   
  • Kammarmusik, 120 min/vecka. Ensemblecoaching, masterclass eller med en ensemblegrupp. 
  • Teori I och II, 120 min/vecka. Orienterande grundkurs i musikteori.
  • Gehör I och II, 120 min/vecka. Orienterande grundkurs i gehör. Grundtanken är att gehöret ger oss redskap att utföra den notation vi ser och förmågan att minnas och reproducera ett stycke musik. 
  • Improvisation, 60 min/vecka. Grundläggande färdigheter i att improvisera.  Undervisningen sker i gemensamma grupplektioner. 
  • Outreach, 60 min/vecka. Diskussion, analys och övningar som handlar om hur vi bättre når publiken med klassisk musik.  
  • Ergonomi, 90 min/vecka.
  • Musiklyssning, 60 min/vecka. En utforskning av den klassiska repertoaren, vald utav tio århundraden av musik
  • Musikhistoria, 60 min/vecka. Övergripande genomgång av den västerländska klassiska musikens olika epoker.  
  • Ackompanjemangsresurs, 25 min/vecka. Deltagare med ett melodiinstrument eller sång som huvudinstrument spelar tillsammans med Birkas pianolärare.
  • Kulturmöte. 8-10 tillfällen per år genomförs gemensamma program i aulan för alla studerande.Det kan vara föreläsningar, teater, musik, debatt, mm.  
  • Projektvecka. Gästlärare, olika teman varje år. Specialschema, gemensamt för hela musiklinjen
  • Projektkör.
  • Turnévecka. I början av vårterminen åker alla deltagare ut på en turnévecka. Denna vecka planerar, bokar och genomför du, tillsammans med övriga deltagare. 
  • Studieresa. En vecka under vårterminen. 
  • Gästlärare

  Tillval

  Under kursens gång kommer du ha möjlighet att välja till bland följande ämnen:

  Mental träning, folkmusikensemble, studio eller improvisation för folk- och klassiska musiker.

  Mål

  Efter genomförda studier har du

  • Fått ökad kunskap inom ensemblespel, interpretation och klassisk improvisation
  • Fördjupad kunskap inom instrument eller sång
  • Medvetenhet kring musikteori och historia
 2. Provspelning klassisk musik

  Provspelning

  Som komplement till din ansökan vill vi att du deltar på våra digitala ansökningsdagar i april och provspelar. Du kommer dessutom ha möjlighet att träffa alla våra lärare och att vara med på några lektioner på distans. Vi återkommer om exakta datum för ansökningsdagarna.

 3. Behörighetskrav Klassisk musik

  Behörighetskrav

  Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

 4. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 5. Studiemedel och studiekostnader Klassisk musik

  Studiemedel

  Du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 800 kronor per termin. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

  Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Linn

För den som är seriös och verkligen vill bli så bra som möjligt så är Birka ultimat. Fortsätt läsa.

Andreas Hansson

Birka betydde egentligen allt för mig. Birka var helt rätt ställe för mig. Lärare som var jordnära och varma, som såg mig och som utmanade. Fortsätt läsa.

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Konserter

Vi gör ett stort antal konserter både inom Birka och utanför, bland annat de traditionsenliga jul- och vårkonserterna.

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.