Klassisk musik

På vår klassiska utbildning utvecklar och fördjupar vi din artistiska förmåga, solistiskt och i grupp.  Vi som undervisar på Birkas klassiska profil tror på musikens kraft att berika och stimulera kropp och själ hos såväl utövare som publik! Vi vill förmedla ett lustfyllt förhållande till klassisk musik och öka förståelsen av hur den hänger ihop med andra musikstilar och konstarter. Vi vill visa på den klassiska musikens roll och möjligheter i dagens musikklimat och samhälle. Hos oss kan du studera bland annat klassisk sång, piano, violin, gitarr, cello, flöjt, klarinett och blockflöjt.

Kurslängd

Kursen är två läsår, från höstterminen 2020 till vårterminen 2022.

Startdatum: 24 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 23 mars 2020

 

Ansök till Klassisk musik

 

Kursinnehåll

 • Huvudinstrument
 • Biinstrument
 • Ensemble
 • Teori och gehör
 • Ackompanjemangsresurs
 • Klassisk improvisation
 • Kammarkör

 • Outreach
 • Ergonomi/Feldenkrais
 • Kulturmöte
 • Projektvecka
 • Turnevecka
 • Studieresa
 • Gästlärare

Tillval

Under kursens gång kommer du ha möjlighet att välja till bland följande ämnen:

Mental träning, Folkmusikensemble, Studio.

Andreas Hansson

Birka betydde egentligen allt för mig. Birka var helt rätt ställe för mig. Lärare som var jordnära och varma, som såg mig och som utmanade. Fortsätt läsa.

Mål

Efter genomförda studier har du

 • Fått ökad kunskap inom ensemblespel, interpretation och klassisk improvisation
 • Fördjupad kunskap inom instrument eller sång
 • Medvetenhet kring musikteori och historia

Vare sig du väljer att gå vidare med att utbilda dig inom musiken eller inte, ger två år på Birka dig inspiration till att fortsätta musicera och ha mycket glädje av musiken i ditt liv.

 

_MG_7707

Turnévecka

I början på vårterminen åker alla musiker ut på en turnévecka. En vecka som du tillsammans med din ensemble planerar, bokar och genomför.

Konserter

Vi gör ett stort antal konserter både inom Birka och utanför, bland annat de traditionsenliga jul- och vårkonserterna.

space

Du väljer hur du provspelar

Du är välkommen på ansökningskurs 3 – 4 april 2020 hos oss på Birka. Om du inte har möjlighet att komma till ansökningskursen har du möjlighet att spela live via Skype eller FaceTime, eller skicka en filmsnutt där du spelar på ditt instrument/sjunger till
+46 70-364 71 96 eller till Marcus Eklund. Kvaliteten på filmen har ingen betydelse. Självklart behandlar vi film och ljud under sekretess. Du kan komma att bli kontaktad för en telefonintervju.

Om du söker till klassiska linjen med introduktionsprofil bifogar du ett personligtbrev till din ansökan, men ingen film/fil behöver skickas in. Du kan komma att bli kontaktad för en telefonintervju.

 

Läs mer om ansökningskurs

 

Birka tjej piano närbild 72 dpi

Mångfald

Vi önskar att fler kvinnliga instrumentalister söker hit, och välkomnar all slags mångfald, för att vi ser att det berikar och vet att det behövs.

Intyg

Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer.  Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs att deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

Studiemedel

Du söker studiemedel via www.csn.se

Studiekostnader

Serviceavgift 800 kronor. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.

Behörighetskrav

Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen. Du har grundskola eller påbörjat/avslutat gymnasium.

Julkonsert

Varmt välkomna på Birka Folkhögskolas musikutbildningars traditionsenliga julkonsert! Ås kyrka Tisdag 17 december kl 19:00 Fri entré!

 1. Får jag betyg på Folkhögskolan?

  Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

 2. Kan jag bo på Birka?

  Ja, vi har ett internat med ca 70 bäddar, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

 3. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

  Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.