Lokalvårdarutbildning

Är du intresserad av ett serviceyrke där du är med och skapar trivsamma miljöer och förebygger allergier och smittspridning?

Lokalvårdarutbildningen är en distansutbildning för dig som vill arbeta som professionell lokalvårdare. Få fördjupade kunskaper om olika serviceuppdrag, arbetsmetoder, redskap och produkter. Andra viktiga områden som behandlas är arbetsmiljö, miljö, service, kvalitet, organisation, ekonomi och arbete i grupp. Utbildningen skapar en ökad förståelse för städningens betydelse för människan, samhället, städningens utveckling historiskt och framåt till idag och hur framtiden kan komma att se ut inom yrket lokalvård. I slutet av utbildningen kommer du att kunna göra SRY Bas. Utbildningen är på gymnasienivå.

Kurslängd

En termin. Vi har två platsträffar på Birka Folkhögskola under utbildningen: en introduktionsträff i början av terminen och en innan praktiken.

Startdatum: 24 augusti 2020

Sista ansökningsdag: 20 juli 2020

 

 1. Kursinnehåll och mål Lokalvårdare

  Kursinnehåll

  • Arbetsmetoder
  • Kemisk-tekniska produkter
  • Redskap och maskiner
  • Inredningsmaterial
  • Golv
  • Service och kvalitet
  • Organisation och ekonomi
  • Lärande företag
  • Ergonomi, friskvård
  • Arbetsmiljö, miljö

  Du kan läsa hela kursplanen här.

  Mål

  • att kunna arbeta som professionell lokalvårdare
  • att känna till de lagar och säkerhetsföreskrifter som gäller för användning av kemisk-tekniska produkter
  • att känna till, kunna använda och vårda redskap och maskiner
  • att rengöra och vårda inredningsmaterial
  • att känna till skötsel och vård av de vanligaste golvmaterialen
  • att ha förståelse för begreppen service, kvalitet och etik på arbetet
  • att ha förståelse för grundläggande organisation och ekonomi i ett serviceföretag
  • att kunna använda ergonomiska arbetssättt och teknik i det dagliga arbetet
  • att förstå vad systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om
 2. Behörighetskrav Lokalvårdare

  Du måste fylla 18 år det år du påbörjar utbildningen.

 3. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Lokalvårdare

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedels berättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 300 kronor. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.
  Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Något gick fel!
Tack!

Ny utbildning Resurspedagog

I höst startart vi en ny yrkesutbildning till Resurspedagog! Resurspedagogutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på hur det …

Ansök nu