Resurspedagog

Är du nyfiken på hur det är att jobba inom förskola, skola, fritidshem, fritidsgårdar eller inom LSS?

Resurspedagogutbildningen vänder sig till dig som vill ha en grund i ämnen som ledarskap, grupputveckling, kommunikation och utomhuspedagogik. Under utbildningen blandar vi litteraturstudier med praktiska moment. Efter avslutad kurs som resurspedagog kan du arbeta inom kommuner, organisationer, församlingar, företag och turism.

Om programmet

Start: 

Sista ansökningsdag: 

Kursen är en termin. Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

 1. Kursinnehåll och mål Resurspedagog

  Kursinnehåll

  • Ledarskap
  • Kommunikation
  • Professionellt förhållningssätt
  • Pedagogik
  • Metodik
  • Utomhuspedagogik
  • Friskvård/hälsa
  • 3 veckors arbetsplatsförlagt lärande

  Mål

  • att ha fått en inblick i olika yrken inom förskola, skola, fritidshem, fritidsgårdar och LSS verksamhet
  • att väcka intresse för yrkesområdet
  • att kunna söka dig vidare till olika utbildningar
  • att öka kompetensen inom yrkesämnena
 2. Behörighetskrav Resurspedagog
  • Du fyller minst 18 år det år du påbörjar utbildningen.
  • Du har påbörjat eller avslutat gymnasium.
 3. Närvarokrav och intyg

  Närvaro

  Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. För Birka folkhögskola gäller att för heltidsstudier ha 80% närvaro eller mer. Skolan rapporterar till CSN två gånger per år. Det vi tittar på då är att kursdeltagaren följer sin individuella studieplan, dvs deltagaren förväntas nå sina studieresultat inom planerad tid. Om närvaron understiger 80% kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden.

  Intyg

  Efter dina fullgjorda studier får du ett studieintyg.

 4. Studiemedel och studiekostnader Resurspedagog

  Studiemedel

  Utbildningen är studiemedels berättigad och du söker studiemedel via www.csn.se

  Studiekostnader

  Serviceavgift 600 kronor. OBS! att efter den tredje skolveckan betalas inte serviceavgiften tillbaka om du väljer att avsluta dina studier. Om du studerar 50% blir serviceavgiften halverad.
  Kurslitteratur och studieresor tillkommer.

Någonting gick fel.
Tack!
Nu är vårens korta kurser här!
Nu är vårens korta kurser här!

Nu är vårens korta kurser här!

Vårterminen 2022 erbjuder vi följande korta kurser: Inspirationshelger i folkmusik Seniorernas musikskola Schack Keramik för nybörjare Vardagsteknik Välkommen!